Правове виховання

В основу роботи школи по висвітленню даних напрямків виховної роботи покладено:

 • основні положення Конституції України та «Конвенції про права дитини»;
 • Закон України «Про освіту»;
 • «Концепцію громадянської освіти в середній школі України»;
 • «Концепцію правового виховання та правової освіти».

Мета і завдання правової освіти та виховання:

 • формувати в учнів особистісні риси громадянина України, систему знань про сучасну державу і право, особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, їх роль та функції в організації суспільного життя; навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті;
 • виховувати в учнів повагу до державної символіки, традицій та звичаїв українського народу, переконання в необхідності суворого дотримання законів, негативне ставлення до протиправних вчинків.

Основними напрямками школи з питань профілактики правопорушень є:

 • створення системи психолого-педагогічного супроводу дитини;
 • виявлення неповнолітніх, що перебувають у соціально небезпечному положенні, а також таких що не відвідують або систематично пропускають заняття без поважних причин;
 • виявлення родин, що перебувають у соціально небезпечному положенні, і надання їм допомоги в навчанні й вихованні дітей;
 • організація цікавого дозвілля учнів;
 • проведення заходів по реалізації програм і методик, спрямованих на формування законослухняного поводження неповнолітніх.

Питання правової освіти внесені до річного плану та плану виховної роботи школи, до планів роботи класних керівників та до тематики батьківських зборів.

Класоводи та класні керівники разом з адміністрацією школи намагаються своєчасно виявляти й звертати увагу на учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Сформовано банк даних «група ризику», у який включено учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, тютюнопаління.

З метою підвищення рівня правової культури, профілактики правопорушень та злочинності проводиться комплекс правоосвітніх заходів.

Найбільш масштабними та різноплановими з них є тижні та декади правових знань, місячники попередження та профілактики правопорушень, тиждень історії та правознавства.