Установчі документи

Закон України Про освіту

статут школи

 

правила прийому до освітнього закладу

 

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП :

умови доступності

виписка з державного реєстру

Положення про ВСЗЯО

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти – НЕ СТЯГУЄТЬСЯ

 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти відповідно статуту школи

 

Оцінка навчальних досягнень учнів

 

положення про академічну доброчесність

 

Інструкції з охорони праці :

Інструкції з ОП учнів при проведенні екскурсій

інструкція ОП  поведінка на воді

інструкції з ОП безпека під час канікул

інструкція з ОП під час проведення масових заходів

інструкції з ОП при при перевезенні організованих груп дітей

інструкція з ОП під час спортивних ігор

інструкція з ОПпід час занять у спортзалі та на спортивних майданчиках